KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
PT-Guru 3


KÄYTTÖOIKEUSLISENSSIEHDOT

Tässä sopimuksessa käytetään PT-Guru 3-ohjelmasta, sekä kaikista sen mukana toimitetuista oheisohjelmista nimitystä OHJELMA.
Ohjelman tekijästä (Samuli Haverinen) käytetään nimitystä TEKIJÄ.

 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Tämä on oikeudellisesti sitova sopimus OSTAJAN ja TEKIJÄN välillä. Lue tarkkaan tässä ilmoitetut ohjelman käyttöehdot ennen kuin käytät OHJELMAA. OHJELMAN käyttäminen ilmaisee sen, että olet ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä ilmoitetut käyttöoikeus- ja takuuehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä tai asenna OHJELMAA.

Kyseessä oleva OHJELMA on ns. Rekisteröity, kokoversio ohjelmasta.

Tämä käyttöoikeus oikeuttaa Teidät:

Käyttämään tätä versiota OHJELMASTA.

Saat tehdä OHJELMASTA ja sen dokumentaatiosta varmuuskopioita omaan käyttöön veloituksetta.
Ohjelman levittäminen, sekä sen jakaminen internetissä tai vertaisverkossa on ehdottomasti kielletty.

Et saa ottaa OHJELMASTA maksua tai lahjoitusta. OHJELMAA tai sen dokumentaatiota ei saa jakaa edelleen osana mitään muuta ohjelmistoa ilman OHJELMAN tekijän erityistä kirjallista lupaa siihen. OHJELMAA ei myöskään saa vuokrata edelleen.

Ostamaasi OHJELMAN lisenssiin sisältyy:
    - PT-Guru 3, sekä sen oheisohjelmat
    - Valmiit arvontakaaviot
    - Tuoreimmat ranking- ja sijoituslistat
    - Ilmaiset päivitykset yhdeksi vuodeksi eteenpäin *
    - Pöytäkartta (1 kpl), haluamasi mallin mukainen
    - Ilmainen sähköpostituki yhdeksi vuodeksi eteenpäin *
    - Lisenssi asentaa ja käyttää tuotetta enintään 5 tietokoneessa
    - Tuotteen aktivointiavain
    - Tulosten lähetystunnus internetjulkaisua varten,
       yhdeksi vuodeksi eteenpäin *

    * aika lasketaan alkaneeksi tuotteen toimituspäivästä

Mikäli haluat vuoden kuluttua käyttää edelleen asteriskilla (*) merkittyjä ominaisuuksia/palveluita tulee sinun päivittää lisenssisi uudestaan. Muutoin kyseiset ominaisuudet/palvelut lakkaavat toimimasta. Varaamme itsellemme oikeuden tarvittaessa muuttaa tuotteidemme hinnoittelua (koskee myös lisenssin päivittämistä). Tämän hetken hinnan näet PT-Gurun tilaa-sivulta.

Ohjelman mukana toimitettavien aktivointi-, internetjulkaisu-, sekä webtunnusten edelleen jakaminen, sekä luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

TUKI

Ohjelman tekijä antaa ilmaista sähköpostitukea tarvittaessa - mikäli lisenssi on tältä osin voimassa. (ks. yllä)

TEKIJÄNOIKEUS

Ohjelman tekijänoikeuden omistaa TEKIJÄ.

SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

RAJOITETTU TAKUU

OHJELMA toimitetaan sellaisena kuin se on, ilman takuuta sen täydellisestä toimivuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. OHELMAN käyttäjä vastaa itse kaikista OHJELMAN käytöstä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. OHJELMAN TEKIJÄN vastuu on korkeintaan OHJELMASTA maksetun käyttöoikeusmaksun suuruinen. TEKIJÄ ei ole vastuullinen mistään OHELMAN käytöstä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Mikäli OHJELMAN erillisenä saatava toimitusväline (cd-levy) on viallinen, on OSTAJAlla oikeus saada virheetön kappale palauttamalla viallinen levyke TEKIJÄlle.

Tämä takuu on mitätön, jos OHJELMAN tai cd-levyn vika on johtunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai OHJELMAN väärin asentamisesta tai käyttäjän huolimattomuudesta tai tuottamuksesta.

 

YHTEYSTIEDOT

Samuli Haverinen
SHProd.net
samuli.haverinen@shprod.net
041-4549799
Ohjelman kotisivu: http://www.shprod.net